ME & TE OY:N TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä:

Me & Te Oy ( Y-tunnus: 3011252-1 )

Tietosuojavastaavan yhteistiedot:

Sähköposti: tietosuoja@mejate.fi

TIIVISTELMÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA:

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!
 • Käytämme keräämiämme tietoja muun muassa Palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen.

TIETOSUOJASELOSTEEN SISÄLLYS:

1. Yksityisyyden suojaaminen

Me & Te Oy pitää sen palveluiden käyttäjien yksityisyyttä erittäin tärkeänä. Me & Te Oy sitoutuu suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä käyttäessäsi mejate-palvelua, selatessasi verkkosivustoamme tai käyttäessäsi applikaatiotamme (jäljempänä ”Palvelut”). Soveltuvan tietosuojalainsäädännön lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä.

Koska käyttäjiemme luottamus on meille tärkeää, huolehdimme käyttäjiemme yksityisyydensuojasta Palveluissamme. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten ja miksi keräämme ja käytämme tietoja käyttäjistämme ja kuinka suojaamme käyttäjiemme tietoja. Suosittelemme, että luet tämän selosteen kokonaisuudessaan, jotta ymmärrät, miten käytämme ja säilytämme henkilötietojasi.

2. Mitä tietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä tietoja kerätään?

Palveluiden käytöstä keräämämme tiedot ovat pääasiassa suoraan sinun Me & Te Oy:lle antamiasi tietoja tai Palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja. 

Me & Te Oy kerää henkilötietoja lähtökohtaisesti seuraavissa yhteyksissä:

 • Rekisteröityessäsi mejate.fi;
 • käyttäessäsi Palveluitamme;
 • tilatessasi meiltä materiaalia;
 • vastatessasi asiakaskyselyihimme;
 • antaessasi meille palautetta tai ollessasi muutoin meihin yhteydessä; sekä
 • osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin.

Voimme lisäksi lain sallimissa rajoissa yhdistää tietojasi tai täydentää niitä muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi julkiset rekisterit.

Keräämme sinusta tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat:

 • nimitiedot;
 • yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite);
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus);
 • yksilöintitiedot (kuten ikä, sukupuoli) (vapaaehtoiset);
 • laskutus- ja maksutiedot;
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot);
 • kiinnostuksen kohdetta koskevat tiedot;
 • luvat ja suostumukset (kuten suoramarkkinointisuostumus);
 • tarjonnanestotiedot;
 • käytettyä laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten selaintiedot, IP-osoite);
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot;
 • tuote- ja tilaustiedot;
 • ostokäyttäytymistiedot;
 • Palveluiden käytöstä kerätyt muut tiedot (kuten käytetty Palvelu, sijaintitieto, tiedot näytetyistä mainoksista ja mainosten klikkaamisesta, Palveluiden ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, sekä muut tiedot siitä, miten käytät Palveluitamme, evästetiedot);
 • kerätyistä tiedoista ja Palveluiden käytöstä johdetut tiedot (muun muassa käyttäjän ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen perustuva profiilitieto); sekä
 • yritysten edustajien tietoja asiakas- tai yhteistyökumppanuudessa (kuten edustajien nimitiedot, yhteystiedot).

Pyrimme tietoja kerätessämme kertomaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen tekemistä varten ja mitkä voit antaa vapaaehtoisesti.

Me & Te Oy:n Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja Me & Te Oy ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Käsittelemme ainoastaan tilastotietoja Facebook-sivujen tykkäyksistä ja vierailuista sekä julkaisujen näkyvyydestä, eikä tietojen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Facebook-sivun kävijätiedot auttavat meitä ymmärtämään sitä, millainen sisältö kiinnostaa käyttäjiä, ja näiden tilastotietojen avulla sisältöä voidaan kehittää yhä paremmin kohdeyleisöä palvelevaksi.

 1. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään ja millä perusteella?

Pyrimme aina tietojasi käsitellessämme varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden. Alla on tarkemmin kuvattu tietojen käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita:

 • Palveluiden toimittaminen: Käsittelemme tietojasi täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut. Emme voi täyttää sopimusta, kuten mahdollistaa kirjautumista mejate.fi käyttäjätilille, laskuttaa palveluitamme, tarjota asiakaspalvelua tai tehdä asiakasviestintää ilman henkilötietojen käsittelyä.

   

 • Palveluiden ja liiketoiminnan kehitys: Pyrimme aina tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen Palveluidemme käyttökokemuksen. Käytämme tietoja Palvelujen ja liiketoimintamme analysointiin, kehittämiseen ja raportointiin. Esimerkiksi Palvelujen käytön analysointi, kyselyiden vastaukset sekä käyttäjien yhteydenotot auttavat meitä ymmärtämään, millaisia ominaisuuksia Palveluihimme toivotaan ja voimme siten parantaa esimerkiksi Palveluiden käytettävyyttä. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatuin tavoin.

   

 • Markkinointi, mainonta sekä näihin liittyvä profilointi: Käytämme tietoja markkinointiin ja mainontaan sekä näiden kohdentamiseen käyttäjistä muodostettujen kohderyhmien tai profiilisi perusteella. Tällöin käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Voit vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamasi suostumuksen milloin tahansa. Mainonnan kohdentaminen on tarpeen, jotta voimme ylläpitää mainosrahoitteisia Palveluita. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.

   

 • Kilpailut ja arvonnat: Voimme käsitellä tietojasi kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien arpomiseksi tai valitsemiseksi. Tällöin käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuumme.

   

 • Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia. Meillä on oikeutettu etu estää ja selvittää Palvelussa tapahtuvat väärinkäytökset ja tarjota muille käyttäjille mahdollisimman luotettava palvelu tavaroiden myyntiin ja ostamiseen.

   

 • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Joudumme myös ajoittain luovuttamaan tietoja viranomaisille, kuten poliisille, jotta se voi tutkia epäiltyjä rikoksia. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, katsomme, että voit odottaa käsittelyä sinun ja Me & Te Oy:n välisen suhteen perusteella, eikä perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäytä oikeutettu etuamme edellä mainituissa käsittelytilanteissa. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan minimoimaan tunnistettavan tiedon käsittelyn, ja esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa käytetään tyypillisesti tietoa, josta ei voi henkilökohtaisesti tunnistaa sinua. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatuin tavoin.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia käyttäjälle tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat käyttäjään, vaan pyrimme ainoastaan siihen, että Palvelumme ja näkemäsi mainokset vastaisivat mahdollisimman hyvin todennäköisiä kiinnostuksenkohteitasi. 

4. Mitkä ovat henkilötietojeni käsittelyyn kohdistuvat oikeuteni?

Ymmärrämme, että saatat ajoittain tarvita lisätietoja meiltä henkilötiedoistasi ja niiden käsittelystä, tai saatat haluta päivittää tai korjata käsittelemiämme henkilötietoja. Jotta voisit käyttää henkilötietojesi käsittelyyn kohdistuvia oikeuksiasi, olemme kuvanneet alla oikeuksiasi hieman tarkemmin:

Oikeus tarkastaa henkilötiedot: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, tarkastaa henkilötietosi.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jos huomaat, että käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus tietojesi poistamiseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat henkilötietojesi paikkansapitävyyden tai olet vastustanut oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietojasi, sinulla voi olla oikeus pyytää, että rajoitamme tietojesi käsittelyä, kunnes ratkaisu on löydetty.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat oikeutetun etumme käsitellä henkilötietojasi, sinulla voi olla oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.

Oikeus tietojen siirtoon: Jos antamiasi henkilötietojasi käsitellään sopimuksen tai suostumuksesi perusteella automaattisesti, sinulla voi olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevat henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin annettu suostumus tai kieltää sähköinen suoramarkkinointi: Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin tai kokonaan kieltää sähköinen suoramarkkinointi, mukaan lukien profilointi silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Tällainen kielto voi johtaa siihen, että sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole todennäköisten kiinnostustenkohteiden mukaan räätälöityä. Voit käyttää esimerkiksi suoramarkkinointisuostumuksen peruuttamisoikeuttasi painamalla uutiskirjeen lopussa olevaa ”päätä tilaus” linkkiä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Pyrimme aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva erimielisyys tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi (https://tietosuoja.fi/etusivu). 

Evästeisiin ja kumppaniemme suorittamaan mainonnan kohdentamiseen voit vaikuttaa tämän tietosuojaselosteen kohdissa 8-9 kuvatuin tavoin.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta (tarkoitukset käyvät ilmi tietosuojaselosteen kohdasta 3). Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot poistetaan. 

Säilytämme Me&Te käyttäjätiliin liittyviä tietoja 36 kuukauden ajan viimeisimmästä kirjautumisesta. Tämä mahdollistaa sen, että voit ottaa Palvelun uudelleen käyttöön ja tarkastella tietojasi luomatta uutta käyttäjätiliä sekä sen, että voimme näyttää tai lähettää sinulle profiiliisi perustuvaa markkinointia tai mainontaa ja kehittää palveluitamme. Ennen kuin suljemme käyttäjätilin, olemme sinuun yhteydessä. Mikäli et yhteydenotostamme huolimatta kirjaudu käyttäjätilillesi, suljemme käyttäjätilin ja minimoimme käsittelemämme tiedot. Tämän jälkeen käsittelemme tietoja markkinointiin, reklamaatioiden tai väärinkäytösten selvittämiseen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Evästeillä kerättyjä tietoja säilytetään tyypillisesti joitakin kuukausia, sillä tämän ajan tietojen oletetaan kuvaavaan todennäköisiä mielenkiinnonkohteitasi. 

Käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kun et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointia. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoistasi, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Voit halutessasi pyytää tietojesi poistamista kokonaan.

Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille, esim. yritysasiakkaillemme, joilla on mejate.fi -palvelu käytössään ja joihin käyttäjä haluaa olla yhteydessä sivustomme kautta.

Voimme siirtää tai luovuttaa valikoiduille kumppaneillemme Palveluiden käyttäjistä muodostettuja kohderyhmiä, jolloin kumppanit voivat käyttää tietoja kohdentaakseen mainontaa Palvelussa tai muualla Internetissä. Tiedot ovat sellaisessa muodossa, että niistä ei voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää henkilökohtaisesti. Osa kumppaneista käsittelee tietoja, kuten evästetunnisteita ja niihin liittyviä profiilitietoja, itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Lisätietoja kolmansista osapuolista saat tämän tietosuojaselosteen kohdasta 9. 

Mainontaa voidaan kohdentaa Facebookissa myös siten, että sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi perusteella luodaan selaimessa salattu tunniste, jota verrataan Facebookin salattuihin tunnisteisiin. Näin voidaan kohdentaa mainontaa Facebookissa mejate.fi asiakkaille taikka luoda kohderyhmiä, jotka muistuttavat mejate.fi asiakkaiden profiileja. Emme saa tietoa siitä, mitkä Facebookille välitetyt tunnisteet päätyvät lopulliseen kohderyhmään ja mille tunnisteille ei löydy Facebookista vastinetta. Facebook ei puolestaan saa meiltä tietoa siitä, kuka tunnisteen takana on. Näihin ns. mukautettuihin kohderyhmiin voit vaikuttaa Facebookin kautta täällä.

Henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa myös esimerkiksi viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä ja kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

 

7. Miten henkilötietoni suojataan?

Noudatamme henkilötietoja käsitellessämme tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa.

Me & Te Oy ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajat toteuttavat asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi luvatonta pääsyä, luovuttamista, tuhoamista, häviämistä, muuttamista tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Pyrimme myös aina varmistamaan, ettemme käsittele henkilötietojasi laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

Rajoitamme myös henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä. Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt ja muut työtehtäviensä takia tietoja käsittelevät henkilöt. Pyrimme myös säännöllisesti ohjeistamaan henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä tietosuoja-asioista.

8. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja miten voin vaikuttaa niihin?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. 

Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi Palveluiden käytöstäsi, päätelaitetta koskevista teknisistä tiedoista ja IP-osoitteestasi sekä tietoa siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut. Evästeitä käytetään Palveluiden kehittämiseen, Palveluiden personointiin sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Me & Te Oy:n lisäksi ns. kolmannet osapuolet, joista saat lisätietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 9, asettavat evästeitä Palveluita käyttäessäsi. 

Applikaatioissa evästeitä vastaava tunniste on mobiilitunniste. Sitä käytetään evästettä vastaavin tavoin Palveluiden kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen. 

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä käyttäessäsi Palveluitamme, voit muuttaa selainasetuksiasi. Huomioithan kuitenkin, että mikäli estät evästeiden käytön, et välttämättä pysty täysin käyttämään Palveluita tai niiden kaikkia ominaisuuksia.

Voit tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aiemman profiilin. 

Applikaatioiden osalta voit nollata mainostunnisteen tai rajoittaa mainosseurantaa laitteen asetuksista.

Kolmansien osapuolien evästeisiin voit vaikuttaa kohdassa 9 kuvatuin tavoin.

9. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani mejate.fi -sivustolla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Me & Te Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia mejate.fi ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Me & Te Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Palvelumme voi sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

10. Käyttääkö Me & Te Oy tietoa päätelaitteeni sijainnista?

Eräiden Palveluiden toimintojen ja ominaisuuksien käyttö edellyttää paikantamista. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen kohdennetun mainonnan esittämiseksi. Pyydämme paikantamiseen aina erillisen suostumuksesi. Voit antaa suostumuksesi sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla voit myös peruuttaa antamasi suostumuksen, milloin tahansa.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa. Mikäli estät sijaintitietojen keräämisen, et välttämättä pysty täysin käyttämään Palveluita tai kaikkia niiden ominaisuuksia.

11. Me & Te Oy yhteisrekisterinpitäjänä

Tämä tietosuojaseloste koskee tilanteita, joissa Me & Te Oy määrittelee henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja keinot, ja toimii näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. 

Me & Te Oy toimii yhteisrekisterinpitäjänä silloin, kun se ylläpitää sivua Facebookissa. Me & Te Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja Me & Te Oy ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Käsittelemme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tietoihin.

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mikäli muutamme tietosuojaselostetta olennaisesti, tiedotamme sinua siitä. Tällaisissa tilanteissa saatamme tarvittaessa pyytää sinulta myös hyväksyntää tekemiimme muutoksiin.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Otamme mielellämme vastaan kaikki kysymykset ja kommentit koskien tätä tietosuojaselostetta asiakaspalveluumme.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä, lähetä tiedustelusi osoitteeseen: tietosuoja@mejate.fi